Styret

Norsk Tipping er et statlig eid aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet. Virksomheten reguleres av Lov om pengespill mv. av 28. august 1992 nr. 103.

Linda Bernander Silseth
Linda Bernander Silseth

Styreleder, medlem av styrets kompensasjonsutvalg

Født: 1962 

Vært i styret siden: 2015 

Andre styreverv: Styreleder Nasjonalmuseet, styremedlem i Avinor, styremedlem i Handelsbanken, medlem av Advisory Board for Kongeparken AB, styremedlem i Foss Fabrikker/Foss Bad AS 

Utdannelse: AFF Senior Executives lederutviklingsprogram, personaladministrasjon & økonomi og administrasjon ved Norsk Hotellhøgskole i Stavanger, fagbrev servitør/restaurantbrev ved Hotel Continental i Oslo, grunnkurs i markedsføring ved Norges Markedshøyskole 

Stilling: Styreleder og styremedlem 

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Adm. dir. Flytoget, adm. dir. Tusenfryd, direktør Sales & Franchise i konsernledelsen i Choice Hotels Scandinavia ASA, direktør/vertskap ved Quality Hafjell Hotel på Lillehammer, styremedlem i Pure CSR Consulting, leder av valgkomiteen i Innovasjon Norge, medlem av valgkomiteen i Asker og Bærum Budstikke, styreleder i Unicef Norge, styremedlem i Oslo Ski-VM 2011, styremedlem i Autosocks AS, styremedlem i Stavanger 2008 – Europeisk Kulturby 2008, styremedlem i OSL-Avinor, medlem i bransjerådet ved Norsk Hotellhøgskole, styremedlem i Norsk Oljemuseum, styremedlem i Umoe Catering AS, styremedlem i Norges Turistråd, medlem av markedsrådet i Norges Turistråd, styremedlem i Opplandenes hotell- og restaurantforbund/RBL, styremedlem i Lillehammer Utvikling.

Per Olav Monseth
Per Olav Monseth

Nestleder

Født: 1979 

Vært i styret siden: 2017 

Andre styreverv: Styreleder i Polaris Regnskap og i Adresseavisens Pensjonskasse. Nestleder i styret i Polaris Media Midt-Norge, Adresseavisen, Polaris Media Nord Norge, Polaris Media Nordvestlandet, og i Polaris Trykk. Styremedlem i Danica Pensjonsforsikring AS, Fanbooster AS og Deltager AS 

Utdannelse: Siviløkonom/MBA med spesialisering i finans ved Norges Handelshøyskole (NHH) og Indian Institute of Management i 2004. Grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalsskolen for Marinen (BSMA)  

Stilling: CFO med ansvar for prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media ASA 

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg og konsulent i McKinsey & Co.

David Hansen
David Hansen

Styremedlem, medlem av styrets revisjonsutvalg

Født: 1978 

Vært i styret siden: 2015 

Andre styreverv: Styremedlem i Stiftelsen T11 

Utdannelse: Master i rettsvitenskap (jurist) fra Universitetet i Oslo 

Stilling: Salgsleder offentlig sektor, Microsoft Norge 

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem i AS Vinmonopolet og Kirkens Nødhjelp, bystyremedlem i Oslo, politisk rådgiver i Utenriksdepartementet for utviklingsministeren under Bondevik II-regjeringen, leder for Det europeiske folkepartis ungdom (YEPP) og Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), fylkestingsrepresentant i Østfold og kommunestyremedlem i Halden. Har arbeidet som direktør for myndighetskontakt i Telenor Norge, leder for bærekraft og samfunnsansvar samt spesialrådgiver i Gambit Hill & Knowlton Strategies, fagsjef i tankesmien Civita og spesialrådgiver for generalsekretæren i Strømmestiftelsen.

Anne Lise Meyer
Anne Lise Meyer

Styremedlem, medlem av styrets revisjonsutvalg

Født: 1968 

Vært i styret siden: 2015 

Andre styreverv: Styreleder i Berner Gruppen (tidligere Avishuset Dagbladet) og styremedlem Bertel O. Steen kapital AS 

Utdannelse: BSc, Bachelor of management fra BI 

Stilling: Styreleder og styremedlem 

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Administrerende direktør i investeringsselskapet Hamang AS, administrerende direktør i Gillette Group, ledende stillinger i blant annet Hewlett-Packard og Netcom, nestleder i styret i Bank2, styremedlem i Komplett ASA, Dagbladet, DB Medialab og Rec Solar ASA.

Kari Skeidsvoll Moe
Kari Skeidsvoll Moe

Styremedlem, leder av styrets kompensasjonsutvalg

Født: 1975 

Vært i styret siden: 2016 

Andre styreverv: Styreleder i TrønderEnergi Nett AS (fra 2015), B2 Holding (styremedlem fra 2016), Statoil ASA (varamedlem av bedriftsforsamlingen fra 2016), Sintef Venture IV AS (styremedlem fra juni 2017), Sintef Venture V AS (styremedlem fra 2018), Equinor ASA (medlem av bedriftsforsamlingen fra 2018) 

Utdannelse: Juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo 2001, mastergrad i EU-rett fra Humboldt Universität zu Berlin 2001, Post Graduate Diploma EU i Competition Law fra King’s College London 2002 

Stilling: Juridisk direktør, TrønderEnergi AS siden 2015 

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Vice President, konsernjuridisk avdeling i Norsk Hydro ASA og Legal Manager i Hydro Brazil Ltda. 

Andreas Egge Thorsheim
Andreas Egge Thorsheim

Styremedlem

Født: 1980 

Vært i styret siden: 2017 

Andre styreverv: Styremedlem Dagens Næringsliv, Filter Media, Energi&Klima 

Stilling: Administrerende direktør i Otovo 

Utdannelse: Cand. Oecon og siv.øk. NHH, Master i Internasjonal Ledelse fra NHH og London School of Economics 

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Produktdirektør i Opera Software, adm. dir. i Bergens Tidende, CFO/COO i Schibsted Norge, styreleder i Nordiske Mediedager og styremedlem i Finn.no, Schibsted Distribusjon og Schibsted Trykk.

Hege Andersen
Hege Andersen

Styremedlem (ansattes representant)

Født: 1981 

Vært i styret siden: 2017 

Utdannelse: Bachelor in Retail Management, Handelshøyskolen BI 

Stilling: Kundekonsulent i Norsk Tipping

Bjørn Vidar Mathisen
Bjørn Vidar Mathisen

Styremedlem (ansattes representant)

Født: 1958 

Vært i styret siden: 2015 

Utdannelse: Ingeniør 

Stilling: Seniorrådgiver i Norsk Tipping 

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem (ansattes representant) i Norsk Tipping 1993-1995 

Dag Westby
Dag Westby

1. varamedlem, leder av styrets revisjonsutvalg

Født: 1960 

Varamedlem i styret siden: 2009 

Utdannelse: Juridicum 

Stilling: Seniorrådgiver virksomhetsstyring Forsvarsbygg Stab 

Tidligere viktige posisjoner: Medlem av hovedstyret i Norges juristforbund, president i Ottestad Rotary 

Line Margrethe Rustad
Line Margrethe Rustad

2. varamedlem

Født: 1970 

Varamedlem i styret siden: 2009 

Andre styreverv: Styremedlem festspillene i Elverum, Terningen Arena idrett og kultur AS, Teater Innlandet 

Utdannelse: Informasjon, administrasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark 

Stilling: Kultursjef i Elverum kommune 

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Ansatt på Glomdalsmuseet, informasjonsrådgiver i Norsk Tipping, representant i Hedmark fylkesting 99-11 og Elverum kommunestyre 95-09 og medlem av Høgskolestyret i Hedmark 

Kjersti Langseth

Varamedlem (ansattes representant)

Født: 1964 

Varamedlem i styret siden: 2017 

Utdannelse: Ingeniør i datateknikk, Kongsberg ingeniørhøgskole 

Stilling: Leveranseleder utvikling (RTE) i avdelingen Innovasjon og utvikling 

Tidligere viktige posisjoner: Leder driftssenter i avdelingen IT Drift (2008-2017), styremedlem (ansattes representant) i Norsk Tipping 2001-2007 og 2015-2017 

Ole Christian Østrem

Varamedlem (ansattes representant)

Født: 1979 

Varamedlem i styret: 2017 

Utdannelse: Master of Science i Markedsføring (Handelshøgskolen BI) (2005) 

Stilling: Seniorrådgiver sponsorater og samfunnskonsepter 

Tilbake til toppen
X