Nøkkeltall

Hovedtall

Mill. kr. der annet ikke er oppgitt.

Nøkkeltall 2018
20182017201620152014201320122011201020092008
Spillinntekter38 12234 91632 02929 74226 91121 64119 24516 21914 75012 57510 578
Netto spillinntekter 1)8 1427 8357 6807 2346 7266 3606 3015 8085 5885 2534 964
Salgsprovisjoner706761828847823833836786776748713
Spillprovisjoner i % av netto spillinntekter8,7 %9,7 %10,8 %11,7 %12,2 %13,1 %13,3 %13,5 %13,9 %14,2 %14,4 %
Driftsresultat 2)5 4735 2224 9834 4274 1343 8623 9383 5583 4723 1453 054
Driftsmargin67,2 %66,6 %64,9 %61,2 %61,5 %60,7 %62,5 %61,3 %62,1 %59,9 %61,5 %
Årsresultat 2)5 5235 2515 0024 4854 2153 9464 0393 6263 5563 2353 294
Resultatgrad i % av netto omsetning67,8 %67,0 %65,1 %62,0 %62,7 %62,0 %64,1 %62,4 %63,6 %61,6 %66,3 %
Antall ansatte 31.12413406408404406381362366367360349

1) Spillinntekter fratrukket premier
2) Ekskl. avvikling av premiefond i 2010 med 392 mill. kr

 

Tilbake til toppen
X