Om oss

Norsk Tipping har 413 ansatte og holder til på Hamar. Selskapet ble stiftet i 1946 og den første spilleomgangen ble gjennomført 13. mars 1948.

Oppdrag

Norsk Tipping er et særlovsselskap og opererer i henhold til Lov om pengespill. mv. av 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven).

Loven vektlegger at det er sosialpolitiske hensyn som ligger til grunn for selskapets eksistens: Å forebygge negative konsekvenser av pengespill.

Norsk Tippings samfunnsoppdrag er tredelt:

Tilby attraktive spill innenfor ansvarlige rammer, og gjennom dette skape overskudd til gode formål.

Ansvarlig spillvirksomhet kommer først

Det er nok noen som tenker at Norsk Tipping er til for å skaffe penger til ballbinger og notestativ, men overskuddet er heller å anse som en heldig bieffekt av virksomheten. Ledestjernen for selskapet er å drive en ansvarlig spillvirksomhet.

Det handler om å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud som begrenser sosiale eller samfunnsmessige problemer.

Attraktiv spilltilbyder

For å evne å kanalisere spillelyst til selskapet, skal Norsk Tipping ha de spillene nordmenn ønsker å ha på de plattformene de ønsker å spille.

Norsk Tipping tilbød i 2018 følgende spill:
Tipping, Oddsen, Lotto, Vikinglotto, Joker, Flax, Keno, Extra, Eurojackpot, Nabolaget, Multix, Belago, KongKasino og Bingoria.

Spillene ble solgt hos 3719 kommisjonærer, gjennom 2 739 spill i kasse-forhandlere, i bingohaller (Belago) og via internett på pc eller mobile plattformer.

I 2018 var digital salgsandel på 52,5 prosent.

Samfunnsbygger i 70 år

Siden 1948 har hele Norsk Tippings overskudd kommet det norske samfunnet til gode. Samlet har hele 153,1 milliarder (omregnet til 2018-verdi) gått rett tilbake til samfunnet gjennom flerbrukshaller, trompeter, påskeberedskap i fjellet, turisthytter, forskning og MYE mer. Det er med andre ord ingen tvil om Norsk Tippings betydning som samfunnsbygger gjennom de siste 70 årene.

Med rekordoverskudd også i 2018, er det mange som vil nyte godt av midlene fra Norsk Tipping også i 2019. Faktisk er det slik at rekordoverskuddet på 5 523 mill. kr betyr over 15 mill. kr til gode formål HVER DAG i 2019! Det blir det mye samfunnsbygging av.

Tilbake til toppen
X