Samarbeidspartnere

Gjennom 2018 har samarbeidsavtalene vært viktige verktøy for å synliggjøre selskapets samfunnsrolle. Arenaene avtalene gir tilgang til tilrettelegger for ulike profileringsmuligheter, som over tid skal styrke selskapets posisjon blant utvalgte målgrupper.

Kvinnesatsing 

I tråd med ambisjonen om å ta samfunnsansvar og ha en tydelig stemme som en stor samfunnsaktør, fortsatte Norsk Tipping arbeidet med å gi kvinneidretten et løft, noe som startet med avtaleinngåelsen med Serieforeningen i fotball i 2017. Gjennom den nå reforhandlede sponsoravtalen med Norges Idrettsforbund, bidro Norsk Tipping blant annet til en styrking av kvinnelandslagene i roing, kombinert, hopp og ishockey. I tillegg ble samarbeidet med kvinnelandslagene i langrenn videreført, og det ble også gjennomført flere andre tiltak på området i løpet av året.

På høsten ble det produsert en film med viktige kvinneprofiler fra samarbeidspartnerne, med tittelen ”Like muligheter! Uansett!” som ytterligere skal forsterke satsingen. Filmen vil også bli vist utover i 2019, da arbeidet med å løfte kvinneidretten støtter opp under fokusområdet «Likestilling og mangfold» i selskapets samfunnsansvarsarbeid.

Tettere på målgruppene 

I tråd med de strategiske målsettingene om å «begeistre en ny generasjon» og «økt lokal tilstedeværelse», videreførte selskapet sin satsing på nye sponsorarenaer. Det er inngått samarbeid med fem festivaler, hvor det ble satset på ulike aktiviteter/events med formålet å øke Norsk Tippings omdømme i målgruppen. Festivaler gir mer rom for direktekommunikasjon enn mange tradisjonelle kanaler, og undersøkelser i etterkant viser at selskapet har markert seg positivt som festivalsponsor.  

Norsk Tipping har også vært tydelig til stede på andre arenaer, som for eksempel de over ett hundre lokale Kom deg ut-dagen-arrangementene med Den Norsk Turistforening, i tillegg til utdelinger av Drømmestipendet sammen med Norsk kulturskoleråd. Gjennom generalsponsoratet med Norges Snowboardforbund ble det satset mer på kommunikasjon med lokal forankring i sosiale medier, blant annet ved hjelp av influencere i miljøet. Selskapet var i tillegg største samarbeidspartner i nysatsingen NM Veka sammen med idrettsforbundet og NRK. Arrangementet vil gi norsk breddeidrett en helt ny plattform å vise seg frem på fremover. 

Strategiske føringer 

En målsetting for Norsk Tipping de siste åra har vært å redusere antallet samarbeidsavtaler innen idrett i porteføljen. Derfor ble samarbeidet med Norges Ishockeyforbund avsluttet i juni 2018. Til erstatning ble det inngått en redusert avtale med forbundet på markedssiden. Tidligere er tilsvarende gjort med Norsk Toppfotball og Norges Håndballforbund/Norsk Topphåndball. I tillegg har det vært viktig å kartlegge nye typer samarbeidsavtaler det siste året. Av den grunn ble et mulig samarbeid med e-sport-miljøet utredet i 2018. Dette skal det jobbes videre med i 2019.

Norsk Tippings sponsorstrategi er per i dag en integrert del av selskapets samfunnsstrategi. Samarbeidsavtalene skal i særlig grad bidra til en synliggjøring av Norsk Tippings samfunnsoppdrag. Dette innebærer å gjennomføre profileringsaktiviteter som skal styrke de positive holdningene til selskapet, og som på sikt øker kjøpelyst og kundegrunnlag i tråd med kanaliseringsoppdraget. Viktige stikkord er å vise alt det positive som spillemidlene bidrar til, og å skape bevissthet om Norsk Tipping som troverdig og attraktiv spilltilbyder.

For Norsk Tipping vil det fortsatt være viktig å øke tilstedeværelsen lokalt gjennom konsepter for overskuddsprofilering, og å gjennomføre profilaktiviteter og events både lokalt og nasjonalt. Sentrale konsepter som videreføres fra 2018 er:  

  • Drømmetanken, der samarbeidspartnerne leverer unike kundeopplevelser og vinnere trekkes hver måned.  
  • Grasrottreneren, med Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund og Norges Snowboardforbund.  
  • NM Veka, Stavanger 
  • Idrettsgallaen, Hamar  

Se oversikt over alle samarbeidsavtalene her

Tilbake til toppen
X