Ansvarlig spillvirksomhet

En viktig del av Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å forebygge negative konsekvenser av pengespill i Norge. Derfor har selskapet en ambisjon om å være verdensledende på ansvarlig spillvirksomhet. I 2018 har Norsk Tipping ytterligere styrket innsatsen for å forebygge spilleavhengighet ved å øke ressursene på området og styrke forskning på effekter av tiltak selskapet gjennomfører.

I oktober 2016 lanserte Norsk Tipping et nytt og banebrytende system for tapsgrenser. Som første spillselskap i verden etablerte selskapet tapsgrenser på tvers av alle spill. Alle spillere som spiller risikoutsatte spill må sette egne grenser for sitt maksimale tap. Dette gir spillerne økt bevissthet og bedre mulighet til å styre sin spilleatferd. I tillegg til at alle må sette personlige grenser, er det satt et maksimalt nivå for hvor mye hver enkelt spiller kan tape i løpet av en måned. Forskning viser at spillerne er positive til tapsgrenser og at de fører til redusert tap for spillere med høyt forbruk.

Proaktive samtaler er et viktig forebyggende tiltak der Norsk Tipping er verdensledende. Dette er oppfølgingssamtaler over telefon rettet mot spillere med risikofylt spilleatferd eller høye tap. I samtalen informeres kunden om spillforbruk det siste året, om mulige tiltak for å begrense spillingen og det avtales konkrete tiltak dersom kunden ønsker å redusere spillingen. Dersom det kommer fram i samtalen at kunden har problemer med spill, informeres det om hjelpe- og behandlingstilbudet. Selskapet har nå tre ansatte som arbeider med samtaler på fulltid. Forskning viser en signifikant positiv effekt av proaktive samtaler. Norsk Tipping mottok i 2018 World Lotteries Associations Responsible Gaming Flagship Award for arbeidet med proaktive samtaler.